PL PL skrót EN EN skrót
Kancelaria Prezydenta KanPrez Chancellery of the President PresChan
Komitet ekonomiczny Rady Ministrów komitet ekonomiczny RadMin Economic committee of the Council of Ministers CouMin economic committee
Komitet stały Rady Ministrów komitet stały RadMin Standing committee of the Council of Ministers CouMin standing committee
Prokurator Generalny ProkGen General Prosecutor ProsGen
Rada Ministrów RadMin Council of Ministers CouMin
Trybunał Konstytucyjny TrybKon Constitutional Tribunal ConTrib
Ministerstwo Edukacji Narodowej MinEdu Ministry of National Education MinEdu
Ministerstwo Finansów MinFin Ministry of Finance MinFin
Ministerstwo Infrastruktury MinInfra Ministry of Infrastructure MinInfra
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego MinKult Ministry of Culture and National Heritage MinCult
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego MinNau Ministry of Science and Higher Education MinSci
Ministerstwo Obrony Narodowej MinObr Ministry of Defence MinDef
Ministerstwo Przerdsiębiorczości i Technologii MinTech Ministry of Entrepreneurship and Technology MinTech
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej MinRodz Ministry of Family, Labour and Social Policy MinFam
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi MinRol Ministry of Agriculture and Rural Development MinAgr
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji MinWew Ministry of the Interior and Administration MinInt
Ministerstwo Spraw Zagranicznych MinZagr Ministry of Foreign Affairs MinFor
Ministerstwo Sprawiedliwości MinSpra Ministry of Justice MinJus
Ministerstwo Środowiska MinŚro Ministry of Environment MinEnv
Ministerstwo Zdrowia MinZdro Ministry of Health MinHea
Ministerstwo Aktywów Państwowych MinAkt Ministry of State Assets MinStat
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej MinFun Ministry of Development Funds and Regional Policy MinFun
Ministerstwo Klimatu MinKlim Ministry of Climate MinClim
Komisja Europejska KomEur European Commission EurCom
Parlament Europejski ParlEur European Parliament EurParl
Rada Europejska RadEur European Council EurCou
Rada Unii Europejskiej Rada Unii Council of the European Union EU Council
Trybunał Sprawiedliwości UE TrybSpra Court of Justice of the European Union CJEU
Kolor #HEX HEX Red Green Blue Uwagi
Czarny Podstawowa czerń, stosowany wszędzie
PI Premium Podstawowa czerwień, kolor PI Premium
PI Energy kolor PI Energy
PI Finance kolor PI Finance
PI Podcast kolor PI Podcast
Nazwa Skrypt Opis
Mailing Cleaner (do testów) <script src="http://js.politykainsight.com/mailing_cleaner.js"></script> Usuwa tagi językowe w mailach z rolki. Wybór języka.
(Wstawić pod koniec kodu maila.)